1 Comment

Ik hoop dat heel Amerika gaat zien dat dit transterroristen zijn, pas dan zal het afgelopen zijn met die zieke beweging. Moge er veel media-mensen als Sara Gonzalez opstaan en het volk wakker maken. Als Amerika 'om' is, volgt Nederland dat immers in de voetsporen treedt van Amerika.

Expand full comment